I eit innlegg i DN torsdag om Oslo-byrådets ønskje om å bruke bompengar til priskutt på kollektivreiser kallar Odd E. Rambøl meg for trongsynt. Eg har også tunnelsyn, meiner han. Til slutt legg han fram ein teori om at eg som sunnmøring ikkje ser at bruk av buss og bane er bra for miljøet.

Her er mykje gale (men det er rett at eg er sunnmøring).

Bilistar betalar bompengar når det lokalt er eit ønskje om å finansiere vegbygging raskare. I tillegg er det opna for at pengane kan brukast til infrastruktur for kollektivtransport samt å støtte drifta av kollektivtilbod, som betre rutetilbod. Priskutt på billettane er derimot vurdert å ikkje vere i tråd med lovverket.

At bompengar ikkje kan brukast til å subsidiere billettprisane, fekk Oslo kommune informasjon om allereie i 2010 då Arbeidarpartiet sat ved roret.

Eg som samferdselsminister vil alltid jobbe for lavast mogleg bompengar. Nettopp derfor har regjeringa tilbydt Oslo-byrådet mykje pengar for å både redusere bompengane og styrke kollektivtilbodet. Dei treng berre å takka ja.

Rambøl kan vere trygg på at tunnelsynet mitt ikkje er verre enn at eg ser stor verdi i eit godt kollektivtilbod. Regjeringa har ein offensiv satsing på kollektivtransport, både gjennom styrking av norsk jernbane og med omfattande støtte til storbyområda.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.