Innlegg: Vi trenger kollektivprofitører

Anbudskontraktene i bussbransjen gjør det lite interessant for selskapene å tiltrekke seg flere passasjerer. Bedre insentiver må til, og Jernbanedirektoratet viser vei.

For å utfordre privatbilismen trenger vi kollektivprofitører – selskap som kan og vil tjene penger på å tilby et miljø- og klimavennlig alternativ, skriver transportforsker Lasse Fridstrøm i innlegget.
For å utfordre privatbilismen trenger vi kollektivprofitører – selskap som kan og vil tjene penger på å tilby et miljø- og klimavennlig alternativ, skriver transportforsker Lasse Fridstrøm i innlegget.Foto: Aleksander Nordahl
Publisert 1. August 2020, kl. 16.28Oppdatert 1. August 2020, kl. 16.29