Innlegg: Hva skal til for at reformer lykkes?

Reformer kan gi store samfunnsforbedringer, men ikke alltid. Gevinstene overvurderes gjerne, mens kostnadene undervurderes. Ofte skal mye gjøres på én gang.

Kompromisser i stortingsbehandlingen kan føre til konflikter mellom ulike mål i den reformen som skal gjennomføres, skriver Hilde Singsaas i innlegget.
Kompromisser i stortingsbehandlingen kan føre til konflikter mellom ulike mål i den reformen som skal gjennomføres, skriver Hilde Singsaas i innlegget.Foto: Aleksander Nordahl
Publisert 24. May 2021, kl. 19.30Oppdatert 24. May 2021, kl. 19.30