Renteradar sendte 14. mai 2021 et brev til Konkurransetilsynet hvor det ble satt søkelys på en rekke forhold knyttet til DNBs bud på Sbanken. Ett av forholdene var det faktum at DNB er «bjellesauen» i prissetting av boliglån i Norge.

Sbanken har vært en av få banker som ofte ikke har fulgt DNBs rentebeslutninger, og dermed bidratt til å skape en viss prisingsdynamikk i det norske boliglånsmarkedet.

Sindre Noss
Sindre Noss (Foto: Elin Høyland)

Forrige fredag valgte DNB igjen å være først ute med å kommunisere renteøkning på boliglån. Samtidig kommuniserte banken kun renteøkning på enkelte innskuddsprodukter. De store innskuddsproduktene, som lønnskonto og ordinær sparekonto, ser ikke ut til å få høyere rente.

DNB signaliserer dermed til hele det norske bankmarkedet at nå skal rentemarginene til bankene opp.

Kort tid etterpå fulgte de andre forretnings- og sparebankene opp med tilsvarende budskap.

Konkurransetilsynet valgte altså å sende et varsel til DNB og Sbanken i juni og vurderer å stoppe oppkjøpet. Tilsynet er først og fremst bekymret for svekket konkurranse i fondsmarkedet for bankkunder. DNB virket svært fornøyd med at varselet fra Konkurransetilsynet var knyttet til fondssparing, og ikke til boliglån.

Fredagens rentemelding fra DNB bør gjøre Konkurransetilsynet mer bekymret for konkurransen, også i boliglånsmarkedet.

Sbanken er den største banken i Norge som opererer utelukkende med listepriser. DNB og de fleste andre norske bankene praktiserer individuell prissetting på boliglån. Sbanken har dermed bidratt med mer åpenhet i et boliglånsmarked som det har vært vanskelig for norske forbrukere å navigere i.

Blir oppkjøpet godkjent, mister boliglånsmarkedet en annerledes prissetter i en tid med flere forventede renteøkninger. Alt ligger da til rette for at DNB kan styre renteutviklingen dit de vil – med høyere boliglånsrenter, mens innskuddsrentene forblir lave.

Alt ligger da til rette for at DNB kan styre renteutviklingen dit de vil – med høyere boliglånsrenter, mens innskuddsrentene forblir lave

I varselet påpeker Konkurransetilsynet at «avhjelpende tiltak» knyttet til fondssparing kan være aktuelt for å godkjenne oppkjøpet. Renteradar mener at avhjelpende tiltak, også på boliglån, bør være en forutsetning for oppkjøpet. I vårt brev til Konkurransetilsynet forslår vi at DNB bør pålegges å åpne opp for at deres kunder enkelt kan innhente sine betingelser og sammenligne med andre markedstilbud på en enkel måte.

Et alternativ er at DNB i større grad må begynne å operere med åpne listepriser, fremfor individuelle priser.

Vi mener det er riktig av Konkurransetilsynet å være kritiske til markedsmakten DNB nå kan få innenfor fondssparing. Likevel er det for de aller fleste bankkunder betingelsene på boliglån – ikke fondssparing – som utgjør den store forskjellen på lommeboken.

Innenfor fondssparing har åpenheten blitt større, og Høyesterett har gjennom dom heldigvis begrenset DNBs handlingsrom til å utnytte forbrukerne.

I boliglånsmarkedet dominerer fortsatt DNB, og forbrukerne tar regningen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.