DN skriver 13. august på lederplass at alle kommuner fra neste år må bruke SSBs modell for boligverdier, som er den samme som ligger til grunn for formuesskatten. Modellen er enkel, men grovkornet, og har vist seg å gi større avvik fra markedsverdi for særlig noen boligtyper.

Det er ikke riktig at denne modellen blir obligatorisk fra neste år.

Sist høst foreslo regjeringen flere tiltak for å stramme inn kommunenes mulighet til å belaste innbyggerne og hyttefolk med eiendomsskatt:

  • Maksimal sats kommunene kan benytte blir redusert fra 7 promille til 5 promille fra 2020.
  • Fra samme tidspunkt kan ingen kommuner bruke verdier høyere enn 70 prosent av anslått markedsverdi. Det vil gi lavere eiendomsskatt i flere kommuner.
  • Kommunen må gjerne verdsette lavere enn dette også, 30 prosent rabatt er bare et minimum.

Forslaget om at kommunene måtte bruke SSBs verdier ble ikke vedtatt av Stortinget. Kommunene kan fortsatt velge om de vil utarbeide egne takster eller bruke verdiene som ligger til grunn for formuesskatten.

Kommunens egne takster har vist seg å være en både kostbar metode og gi tvilsomme utslag. Vi har sett oppslag om at ubeboelige hus har fått en altfor høy verdi, og noen kommuner bruker knapt tid på den enkelte klage.

Jeg vil se på om det kan gjøres forbedringer i takseringen, men alt dette taler egentlig for at eiendomsskatten bør avvikles. Det er en usosial skatt som ikke tar hensyn til inntekt, og vi vet at det er mange kommuner som leverer gode tjenester uten denne skatten.

For første gang på mange år går eiendomsskatten på hus og hytter ned. Med de store overskuddene som har vært i Kommune-Norge de siste årene, håper jeg flere vil redusere eller fjerne eiendomsskatten. Det vil Frps lokalpolitikere jobbe for.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.