Skatteetaten bagatelliserer konsekvensane for andre pendlarar av pendlerbustadsakene

For pendlarar som bur i hus eller leilegheiter som arbeidsgjevar leiger og som skal verdsetjast til marknadsverdi vil skattesmellen kunne bli høg.

Eg oppfattar svaret frå juridisk direktør i Skatteetaten som ei bagatelliserande tilnærming til eit stort og vanskeleg problemkompleks, skriv Herdis Helle.
Eg oppfattar svaret frå juridisk direktør i Skatteetaten som ei bagatelliserande tilnærming til eit stort og vanskeleg problemkompleks, skriv Herdis Helle.Foto: Per Thrana
Publisert 12. October 2022, kl. 17.57Oppdatert 12. October 2022, kl. 17.57