Finansminister Trygve Slagsvold Vedum varslet nettopp i DN at skatte-NOU-en «Et helhetlig skattesystem» legges i skuffen. Utvalgets utredning inneholdt blant annet forslag om ny arveskatt som skulle veksles mot redusert formuesskatt og flere forslag til nye avgifter og avgiftsøkninger. En ny kontroversiell skatt av den såkalte fordelen av å bo i egen bolig, har regjeringen klokelig lagt død.

Det kommer heller ikke noen skattemelding til Stortinget, ifølge finansministeren.

Kan man puste lettet ut nå?

Jørgen Næsje
Jørgen Næsje (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Det ville jeg vært forsiktig med. I en skattemelding gir regjeringen sin anbefaling om skatte- og avgiftsendringer, og Stortinget får anledning til å sette tommelen opp eller ned. Regjeringen bør der helst få til et bredt forlik på skattepolitikk som den kan gå videre med i kommende budsjetter og regne med støtte. Regjeringen har nok skjønt at noen bred enighet ville det blitt svært lite av med mottagelsen utvalget har fått.

En stortingsbehandling ville snarere lukket dører for fremtidige inntektsmuligheter enn å åpne nye.

Da er det bedre å ha en meny av forslag i skuffen, som man kan trekke opp når man sårt trenger penger for å få budsjettet til å gå opp, slik vi så med grunnrenteskatten for havbruk. Få partier var for grunnrenteskatten, men partiene var for ansvarlige budsjetter.

Fremover trenger regjeringen penger til å innfri valgløfter, og faren for nye skatter og avgifter er ikke over med dette.

At det ikke er behov for en skattemelding, kan godtgjøres med at utredningen som kom før jul ikke inneholdt større systemmessige grep, slik de to foregående skattereformene har gjort:

  • Skauge-utvalget foreslo aksjonærmodellen og fritaksmetoden, og innførte utbytteskatt.
  • Scheel-utvalget videreførte systemet, men foreslo blant annet endringer for å sikre skattegrunnlaget og motvirke overskuddsflytting.
  • Blant det som kan karakteriseres som systemendringer fra Torvik-utvalget er nye grunnrenteskatter, som allerede er forelagt for Stortinget.

Regjeringen ønsker nok ikke noen flere episoder som høstens slag om grunnrenteskatt, men revidert nasjonalbudsjettet for 2023 viser at en i utgangspunktet romslig handlingsregel nå er begynt å føles trang for en regjering som langt ifra er i mål med å innfri sine løfter.

Et fremlegg i revidert nasjonalbudsjett om ett år om forslagene til Torvik-utvalget, slik regjeringen varsler, vil ikke gi samme grundige stortingsbehandlingen og avlysning av forslag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.