Skattelistene er lagt frem og den årlige diskusjonen rundt åpenhet om den enkeltes inntekt og skatt er i gang. Jeg søker opp min egen kommune for å se hvem som er på topp. Der er Nils, Jan, Jens, Jan, John, Bjørn, Håvard og Geir.

Jeg skroller og skroller. Hvor er Kari?

Kari jobber ofte i offentlig sektor og er kanskje hjelpepleier eller sykepleier og spiller ofte ikke på samme banehalvdel som Nils og Jan som gründere i det private næringsliv. Når hun så gjør det og kommer med nye ideer og løsninger for folk som private barnehager eller private omsorgstjenester, får hun høre at hun er «velferdsprofitør».

Guro Angell Gimse
Guro Angell Gimse (Foto: Peter Mydske)

Jan, som er entreprenør og selger asfalt til kommunale veier, får aldri høre dette. Han er selvstendig næringsdrivende, gründer og entreprenør. Men har du tenkte på at det er du som skattebetaler som finansierer tjenestene Jan leverer, på samme måte som du betaler for barnehagene, offentlige som private?

Hvorfor er det greit å betale Jan for levering av asfalt, men ikke greit at Kari får betalt for kvalitative gode tilbud til barna våre?

Det må bli legitimt for kvinner å etablere næringsvirksomhet ut fra sin spesielle kompetanse innen pleie og omsorg. Regjeringen la i fjor frem en kvinnelig gründerplan som også favner dette perspektivet.

Forskjellsbehandling av kvinner og menns muligheter til å etablere virksomheter er bare en del av problemstillingen som gjør at kvinner ikke figurerer på inntektstoppen. Kvinner jobber mer deltid (selv om flere nå jobber heltid), de tar mindre risiko og de velger typiske kvinneyrker.

Norge har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked, og i arbeidslivet generelt får kvinner oftere lavere lønn enn sine mannlige arbeidskolleger for likt arbeid.

Regjeringen har skjerpet kravene til rapportering om likestilling i bedriftene, noe jeg har store forventninger til. Bedrifter må nå legge frem:

  • Lønnsstatistikk som sier noe om lønnsnivåene for kvinner og menn på ulike nivåer i bedriften.
  • Oversikt over hvor i bedriftshierarkiet menn og kvinner er innplassert.
  • Oversikt over hvem som tar ut foreldrepermisjon og i hvor mange uker.
  • Oversikt over deltidsbruk og ufrivillig deltid.

Jeg tror denne rapporteringsmekanismen vil ha effekt og oppfordrer ledere og tillitsvalgte i bedriftene til å følge opp dette tett. I tillegg mener jeg vi må ha mer oppmerksomhet om at det lønner seg med likestilling i bedriftene. Forskning gjort på dette området viser til og med at mer likestilling i en bedrift fører til bedre inntjening.

Vi har på mange måter kommet langt i likestillingen mellom kvinner og menn i Norge, men skattelistene er en sørgelig påminnelse om hvor skoen fortsatt trykker.

Vi har en jobb å gjøre slik at kvinner kan eie sin del av verden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.