Den uakseptable risikoen for ulykker med store passasjerskip reduseres av professor Kai A. Olsen til en påstand om at «kan fly fly, må skip kunne seile» (DN 5. april). Løsningen hans er å designe cruiseskip som fly og å ha strenge offentlig kontrollorganer.

Dessverre forenkler og overser Olsen en rekke viktige faktorer i sitt svar på vårt innlegg. Fly kan typegodkjennes fordi de serieproduseres, og flyrutene går mellom godkjente lufthavner. Flyplasser blir stengt ved dårlig vær, slik at det ikke er opp til flyverne å bestemme om de vil fly eller ikke.

Sikkerhetsregimet i luften er regulert på en helt annen måte enn på havet, fordi retten til fri bevegelse på havet er helt sentral.

I tillegg har luftfart et nytteperspektiv som ikke cruisetrafikken har: Mange mennesker er villige til å utsette seg for en viss risiko for å fly, fordi det ikke finnes alternative transportmidler. Cruisetrafikk skal være ferie og rekreasjon, og kost-/nyttevurderingene av risiko vil dermed kunne bli annerledes.

Software muliggjør helt klart funksjoner i tekniske systemer som kan bidra til økt pålitelighet. Samtidig er det heller ikke noen tvil om at software også kan være en sikkerhetsutfordring, noe Boeing 737 Max–ulykkene ser ut til å være eksempler på.

Da petroleumsindustrien tok i bruk helikoptre av typen Chinook, med cirka 45 passasjerer, i Nordsjøen på britisk og norsk sokkel, ble det fra starten av ansett å være en positiv utvikling for sikkerheten. Så falt et fullt helikopter ned i britisk sektor i 1986 med 45 omkomne og to overlevende, og oljearbeiderne både i Storbritannia og Norge mistet tillit til denne helikoptertypen.

Oljeindustrien måtte da kansellere alle flyvninger med denne helikoptertypen, selv om den fortsatt er akseptert i bruk, og benyttes andre steder.

Etter Turøy-ulykken med Eurocopter 225 i 2016 ble helikoptertypen midlertidig satt på bakken, men ble godkjent av EASA etter noen måneder. Likevel har ikke oljearbeiderne i Storbritannia og Norge lenger tillit til denne helikoptertypen, og den vil neppe komme i bruk i igjen i persontransport i Nordsjøen.

På norsk sokkel blir en aktivitet stoppet dersom tilstrekkelig beredskap ikke er tilgjengelig på grunn av vær eller andre forhold. Alle flyvninger blir stoppet ved bestemte bølgehøyder som er gitt av grensene for å kunne plukke personell opp fra havet på en sikker måte.

Tilsvarende prinsipper burde kunne gjelde i cruisetrafikken.

Skipsfart kan nok lære av sikkerhetsregimene både i luftfart og i petroleumsvirksomheten. Nettopp slikt bør en offentlig utredning om risikobildet for cruisetrafikken se nærmere på.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.