Sist helg fortsatte cruisefartøyet «Viking Sky» seilasen sørover inn i en storm hvor man ikke hadde muligheter for å evakuere passasjerer og mannskap om dette skulle bli nødvendig.

Det er et kjedelig faktum at selv godt vedlikeholdte fartøyer kan bli utsatt for teknisk svikt, som tap av elektrisk strøm, tap av fremdrift eller svikt i styremaskineriet, eller i verste fall få en brann om bord. Derfor er det kapteinens viktigste oppgave til enhver tid å vurdere om passasjerenes sikkerhet er ivaretatt om alvorlig svikt skulle skje.

Det er klart at skipperens kompetanse og erfaring er fundamentet for sikker operasjon av et fartøy. Det gjelder slikt som å velge seilingsrute ut fra vær og sjø, bemanne navigasjonsbroen med tilstrekkelig personell, passe på at mannskapet er uthvilt når det går på vakt, samt sikre god kommunikasjon og godt samarbeid. Men skipsfartsnæringen har også innsett at det rene skjønn har sine begrensninger i visse situasjoner.

Derfor har man også tatt i bruk mer formaliserte rutiner for at kritiske beslutninger tas på en forsvarlig måte. Imidlertid er kulturen i skipsfarten slik at prosedyrer ennå ikke har fått en høy stjerne.

Bruk av prosedyrer har man blant annet lært av offshorenæringen. Her kan vi se en klar parallell til havariet med «Viking Sky». På en offshoreplattform vil man i en situasjon hvor været bygger seg opp mot storm, umiddelbart starte en vurdering av om mannskapet kan evakueres trygt. Dersom været blir overhendig og muligheten for bruk av livbåter bortfaller, vil man starte å evakuere personellet via helikopter i god tid.

Situasjonen for cruiseskipet var den diametralt motsatte. Man seilte inn i en storm der man tok sjansen på at det ikke ville bli noen tekniske problemer og derfor heller ikke behøvde å tenke på evakuering og redning av passasjerer og mannskap.

Det er også nærliggende å trekke en parallell til luftfarten: Til tross for at flyvere har en topp utdannelse og er utvalgt for opplæring med strenge opptakskriterier, støtter de seg i stor utstrekning til formaliserte prosedyrer både i normal drift og i krisesituasjoner.

I tilfellet med «Viking Sky» hadde det rene skipperskjønnet en klar begrensning.

En nærliggende prosedyre for slike fartøyer burde være å søke nødhavn eller skjermet farvann når meteorologene melder storm av en viss styrke. Dette kan begrunnes rent fysisk. Et cruisefartøy som har mistet fremdriften eller styringen i storm, vil være utsatt for bevegelser og akselerasjoner som kan beregnes med ganske god nøyaktighet (rullebevegelser og stamping). Fartøyets bevegelser setter i neste omgang klare begrensninger på muligheten for forsvarlig utsetting av livbåter.

Dessuten kan det settes spørsmålstegn ved realismen ved å sette ut livbåter i storm med bølgehøyder som ble rapportert til å være mellom åtte og femten meter.

Et annet risikomoment var faren for grunnstøting, som etter hva som ble rapportert, var overhengende i en periode før man fikk ankret opp og hadde fått i gang den første av motorene.

Dette betyr i klartekst at skipsledelsen var villig til å gamble på at videre seilas ville gå uten problemer til tross for at man ikke hadde noen realistisk plan for hvordan menneskene om bord skulle berges om fartøyet havarerte. Hvorvidt det var en kalkulert risiko eller at man overså faren, skal være usagt.

Svein Kristiansen
Svein Kristiansen (Foto: STUDIOELLEMELLE)

Det er nokså talende at spørsmålet om det var forsvarlig å seile, visstnok ikke var oppe til noen alvorlig vurdering, ifølge losoldermannen. Det er også tankevekkende at assisterende sjøfartsdirektør ikke ser det som problematisk å la en slik beslutning være gjenstand for kapteinens eget skjønn.

Det var imponerende at helikoptertjenesten maktet å evakuere så mange passasjerer under de krevende forholdene. Maskinbemanningen om bord skal også ha honnør for at de fikk startet opp motorene igjen.

Men skipsledelsen kan neppe ta æren for denne innsatsen og at skipet kom seg til havn.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.