DN antyder på lederplass 16. mai at mitt eneste svar på utfordringene i skolen er flere mannlige lærere. Det er misforstått, bildet langt mer komplekst. Til NRK Brennpunkt snakket jeg om demokratiets utgangspunkt – representativitet.

Å jobbe for likestilling handler om mer enn kjønn og skole. Sentrale arenaer som utdannelse, makt, arbeidsliv og politikk må speile befolkningen, det er helt avgjørende for å ivareta den grunnleggende tilliten i samfunnet vårt.

Vi må strekke oss etter mangfold på alle områder med autoritet. Hvis vi kun rekrutterer politi fra øvre middelklasse på Oslo vest, så kan politiet miste autoritet på Oslo øst.

Det er en grunnleggende verdi i et demokratisk samfunn at kvinner og menn med ulik bakgrunn er representert i alle deler av arbeidslivet. Men slik er det ikke. Nesten halvparten av alle menn eller kvinner må bytte yrke for å få kjønnsbalanse i arbeidslivet.

Derfor har en skjev kjønnsbalanse blant lærere i grunnskolen stor betydning på flere måter. Kunnskapsforvaltere er autoriteter, da må vi også ha representativitet bak kateteret. Derfor trenger vi for eksempel flere lærere med innvandrerbakgrunn. Om ingen kan se et speilbilde av seg selv bak kateteret, mister yrket sin autoritet.

Jeg mener at lærere skal forvalte en autoritet som viktige kunnskapsbærere i samfunnet.

Kjønnstradisjonelle utdannelsesvalg bidrar til å opprettholde et kjønnsdelt arbeidsmarked. To tredjedeler av yrkessegregeringen i Norge i dag er en direkte konsekvens av kvinners og menns utdannelsesvalg. Dette gjenspeiler seg i arbeidsmarkedet og er med på å begrense både den enkeltes valgmuligheter og arbeidsmarkedets fleksibilitet.

God likestillingspolitikk krever kunnskap om hva som virker. Vår politikk er forskningsbasert. Derfor finansierer vi Core – senter for likestillingsforskning. Core gir oss kunnskap om likestillingsutfordringer i arbeidsmarkedet. Vi har satt ned #UngIDag-utvalget og planlegger å legge frem en strategi for å bidra til et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked.

Mangfoldet i befolkningen må også gjenspeiles i autoritetspersoner, uavhengig om det er utdannelse, politikk eller arbeidslivet for øvrig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.