I DN 13. mars er et oppslag om Olaf Thommessens fratredelse i SMB Norge, samt kommentaren Olaf Thommessen kjemper for sitt ettermæle. Våpenet er «endringsledelse».

Jeg vil gjerne bidra til å nyansere bildet som her er tegnet.

Da Thommessen ble ansatt var Bedriftsforbundet i fritt fall. Medlemsmassen krympet, inntektene falt kraftig mens utgiftssiden besto. Det var en uholdbar situasjon der mange talte for styrt avvikling, andre ønsket en innlemming hos Virke, mens et flertall ønsket å gi forbundet en siste sjanse gjennom en kraftig omstrukturering.

Thommessen ble ansatt med et tydelig mandat, der det skulle tas nødvendige grep for å redde forbundet. Det ville innebære omveltende endringer, dramatiske for dem som ble berørt.

Ansettelsen ble neppe mottatt med stor entusiasme av alle, men jeg tror ansettelseskomiteen ønsket nettopp Thommessen og hans erfaring fra politiske stormer. Man hadde troen på at han ville ha gjennomføringsevne selv om det skulle bli smertefullt.

Få om noen, kunne føle seg trygge på egen stilling. Året som fulgte var preget av det jeg opplevde som helt uvirkelig harde fronter, der medlemmer allierte seg med ansatte i sterk og forståelig motstand mot kutt i tjenester og stillinger.

Etter den første, opprivende perioden var forbundet utenfor umiddelbar fare, men ikke slik at det var et holdbart grunnlag for fremtiden. En offensiv vekststrategi ble utviklet av Thommessen og forbundsstyret, og vedtatt av medlemmene i Kongress 2019. Veksten var jevn og kontrollert det kommende året. Så kom pandemien, og med den fikk vi fornyet relevans.

Sammen med blant annet NHO, Virke og LO, bidro vi til regjeringens kompensasjonsordninger. Samtidig som vi var en tydelig stemme for små og mellomstore bedrifter i landet, hadde våre medlemmer stort behov for bistand. Viktigst av alt, så har også SMB-ansatte familier, det er hjemmekontor, stengte barnehager og alt pandemien har ført med seg av utenkelige vansker

Thommessen varslet tidlig styret om at dette var usedvanlig krevende for administrasjonen, og at vi ikke på noen måte var rustet for å stå i dette lenge.

For meg var imidlertid den drivende kraften SMB Norges bidrag til å gjøre hverdagen under pandemien enklere for medlemmene. Det var liten tvil om at vi trengte flere ressurser internt dersom vi skulle ivareta vår nye rolle, og dette ble synliggjort i budsjettarbeidet.

Stina Lintho Lippestad
Stina Lintho Lippestad (Foto: Glenn Thomas Nilsen)

Vi stoppet ikke for å konsolidere, og det tror jeg var en sterkt medvirkende årsak til uro, usikkerhet og på mange måter en lignende situasjon som i 2016 og 2017, men med ulikt fortegn, – nedskalering da, vekst nå. Som styreleder var det mitt ansvar å være oppmerksom på tretthetsbrudd i organisasjonen, men jeg fanget ikke opp behovet for en pust i bakken.

Thommessen har utvilsomt vært en leder som tar plass og stiller krav, men han har også måttet forholde seg til et ambisiøst styre. Min oppfatning er likevel at Thommessen både i styrerommet og i samtaler med meg, har vært tydelig på de utfordringene oppdraget hans har medført.

I forståelse med styret har det derfor vært iverksatt flere tiltak for å skape åpenhet og motvirke uheldige konsekvenser av de prosessene som har pågått. Dessverre har det åpenbart ikke vært tilstrekkelig, og situasjonen kulminerte i den uroen som førte til at Thommessen valgte å fratre sin stilling.

På bakgrunn av de forholdene som her er beskrevet, synes jeg det er dypt urettferdig dersom den medievinklede siden av Thommessens tid i SMB Norge skal skape hans ettermæle, fordi det er ensidig vinklet og ensidig ansvarsplassering.

Jeg sier ikke at ikke varslerne kan ha grunner til å føle seg krenket av ulike situasjoner og uttalelser. Det er personen som mottar en kommentar som alene eier følelsen den gir.

Min påstand er imidlertid at «når krybben er tom, bites hestene». Krybben er tom og har vært tom lenge, men vi koblet fra bremsene for ett år siden og kjørte på det remmer og tøy kunne holde. At det dessverre ikke holdt lenger, bærer jeg som daværende styreleder, det største ansvaret for.

For meg vil Thommessens ettermæle for alltid være at han påtok seg en oppgave få andre ville ha. Han klarte å trekke forbundet ut fra en anonym tilværelse til å bli en betydelig samfunnsaktør i den verste krisen vi har opplevd på mange tiår. Jeg tror svært mange ledere av små og mellomstore bedrifter er dypt takknemlige for den jobben SMB Norge har gjort under Olaf Thommessens ledelse, og jeg er en av dem.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.