Ann Lisbet Brathaug, seksjonssjef i SSB, vedgår i DN 29. mars at SSB beregner normal verdiskaping for oljenæringen basert på tjenestenæringer med lave investeringer. Dette er ikke representativt for investeringstung oppstrømsvirksomhet på norsk sokkel og gir en betydelig undervurdering av bidraget til verdiskaping.

Brathaug innrømmer også at SSBs fylkesregnskap ikke gir klare konklusjoner om fordeling av verdiskaping. Betyr det at vi slipper årvisse, skråsikre pressemeldinger fra SSB om at verdiene skapes i Oslo der oljesektoren, som har samlet verdiskaping større enn Akershus, ikke engang nevnes?

Figuren viser verdiskaping per sysselsatt for bunnåret 2016 for oljenæringen. Den viser at enten man inkluderer grunnrenten – slik SSB gjør for alle andre næringer – eller ei, vil fylker med oljeaktivitet komme betydelig bedre ut enn i SSBs beregning. Vi ser også at Nord-Norge har betydelig verdiskaping fra olje og gass, og den er økende.

SSB underkommuniserer den reelle verdiskapingen i oljenæringen. Vi må selvsagt også ha med grunnrenten. Dersom man ensidig faser ut oljeaktiviteten, vil den verdiskapingen falle vekk. Vi snakker her om samlet verdiskaping på 5,7 millioner kroner per årsverk i bunnåret 2016, og 11,4 millioner om man inkluderer grunnrenten. Det lar seg ikke erstatte.

Enda verre er det å erstatte tapte skatteinntekter. Oljeselskapene har en skatteprosent som nå er neste fire ganger så høy som næringene i Oslo. I fjor var inntekter til staten per ansatt i oljeselskapene, eksklusive utbytte fra Equinor, på 10,7 millioner. Anslaget for 2019 er på 11,5 millioner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.