I 2010 igangsatte Statnett en plan vi omtalte som neste generasjon sentralnett, og i løpet av det siste tiåret har vi bygget ut strømnettet for rundt 50 milliarder.

Vi har i dag et allerede tilnærmet hundre prosent fornybart kraftsystem, og med en elektrifiseringsgrad på rundt 50 prosent er vi godt rustet til fremtidens fornybare og helelektriske energisystem. Det landsdekkende sentralnettet er høyt utnyttet, og vi har en transport av kraft som er blant Europas rimeligste per transporterte megawattime.

Virksomheter som starter tidlig blir 'vinnerne'. Den grønne kraften, konkurransedyktige priser og et fleksibelt kraftsystem, gir norsk næringsliv gode betingelser og vekstmuligheter

Statnett har i løpet av de siste to årene mottatt henvendelser om nytt forbruk og produksjon på rett i overkant av 18 700 MW, og av dette er 12 300 MW nytt forbruk. Til sammenligning er det høyeste forbruket som noensinne er målt i Norge, på 24 485 MW.

Selv om dagens sentralnett kan håndtere en stor volumøkning, vil en storstilt elektrifisering kreve tiltak i kraftnettet. ​ Det er viktig at forbruk og produksjon i stor grad kan utnytte det ledningsnettet vi allerede har bygget. Det vil gi best utnyttelse av ressursene, samtidig som kostnadene for brukerne holdes så lave som mulig.

Likevel må vi forvente at det vil bli behov for investeringer og nye linjer frem til nye forbrukere, både fra Statnett og regionale og lokale nettselskaper. Det vil spesielt gjelde når forbruksøkningen er stor langs kysten.

Et godt eksempel er bergensområdet, hvor vi på kort tid har mottatt forespørsler om tilknytning av nytt forbruk som vil innebære en dobling av forbruket. Det er det ikke mulig å legge til rette for, uten å gjøre nye investeringer.

For å nå målet om en elektrisk fremtid, må vi sørge for en balansert og rasjonell utvikling av kraftsystemet. Det ville ikke vært samfunnsmessig rasjonelt å bygge ut så mye at det vil være plass til all mulig utvikling på alle steder, selv om vi erfarer at enkelte aktører har et strømbehov som ønskes løst raskere enn det Statnett realistisk kan gjennomføre.

En videre utvikling av nettet må skje i takt med utviklingen i behovet og i tett dialog med næringslivet. Samtidig har utbygging av nett lange ledetider. Det er viktig med grundige samfunnsprosesser der mange ulike hensyn og behov må vurderes, slik som friluft, natur og lokalsamfunn. Det må til for å sikre at utviklingen er samfunnsmessig rasjonell.

Elektrifiseringen er et betydelig konkurransefortrinn for Norge når kravene til bærekraftighet i næringslivet øker. Vi har kommet mye lenger enn de fleste andre land, både når det gjelder fornybarandel, elektrifisering og utbygging av nettet.

Våre investeringer har vært grunnlaget for økt elektrifisering de ti siste årene, og det vil de også være de neste ti. Dette får vi til gjennom godt samarbeid og økt samhandling mellom politikk, marked og teknologi. La det ikke være noen tvil. Fremtiden er elektrisk, og det skal vi i Statnett skal legge til rette for.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.