I sin podkast om den politiske situasjonen 26. august diskuterte Eva Grinde og Frithjof Jacobsen i DN hva velgerne synes å være mest opptatt av ved dette valget.

Lars Peder Nordbakken
Lars Peder Nordbakken

Kommentatorene tok utgangspunkt i en undersøkelse som Respons Analyse utførte 3.–9. august på oppdrag fra Civita. Vi kan bekrefte at det saksfeltet, som i denne landsrepresentative målingen oppnådde høyest score på viktighet for velgerne, ikke ser ut til å ha blitt fanget opp i andre målinger, som for eksempel i Norstats målinger på oppdrag fra Aftenposten.

I vår måling kommer saksfeltet «Økonomi, industri og sysselsetting» på topp. 28 prosent av velgerne nevner dette som en av de to viktigste sakene for dem ved dette valget. Som flere av våre utdypende funn viser, er det nærliggende å tolke dette som et uttrykk for at økonomi- og næringspolitikk i møte med det grønne skiftet er selve kjernen i dette saksfeltet.

Når saksfeltets betydning ikke fanges opp i Aftenpostens måling er det fordi det nevnte svaralternativet ikke er med i Norstats undersøkelse.

Siden Civitas måling benytter de samme svaralternativer som valgundersøkelsen fra Institutt for samfunnsforskning/SSB kan vi også tegne et bilde av endringene i velgernes vektlegging sammenlignet med de to foregående stortingsvalgene.

Som figuren viser er utslagene siden 2013 og 2017 betydelige når vi ser på de to viktigste temaene, som kretser rundt næringspolitikk og sosial rettferdighet.

Hvis Civitas undersøkelse hadde blitt gjennomført etter fremleggelsen av FNs siste klimarapport, er det rimelig å anta at viktigheten av miljø og klima ville styrket seg ytterligere. Her gir Aftenpostens siste undersøkelse en god pekepinn, med en score på 26 prosent, det vil si fire prosentpoeng høyere enn i vår undersøkelse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.