Styremedlemmer kan bli stilt til ansvar for å sikre en bærekraftig utvikling i selskapene de representerer. Det kan bli utfallet av Europakommisjonens pågående høringsrunde om «Sustainable Corporate Governance».

Bakgrunnen for forslaget er blant annet en rapport utført av EY på oppdrag for Europakommisjonen, som viser at europeiske selskaper har et «snevert og kortsiktig fokus på den finansielle bunnlinjen».

Turid Elisabeth Solvang
Turid Elisabeth Solvang (Foto: Futureboards)

Det vil alltid være en bunnlinje i topplokket på ethvert styremedlem, men å kun levere finansielle resultater holder ikke. Nå handler det heller ikke bare om å ta hensyn til omgivelsene, men å skape verdier for samfunnet som bedriften er en del av.

Dette er styrets og ledelsens ansvar. Det har de åpenbart ikke tatt på tilstrekkelig alvor, for nå kommer reguleringer og anbefalinger på løpende bånd – nasjonalt og internasjonalt.

Europakommisjonens forslag høster støtte fra internasjonale toppledere som Paul Polman, tidligere konsernsjef i Unilever.

Alexandra Morris
Alexandra Morris (Foto: Tommy Ellingsen)

I Norge setter regjeringen gjennom eierskapsmeldingen krav om at selskaper staten har eierinteresser i skal ha en overordnet plan for bærekraftig verdiskaping. Og Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) gjør nå et kvantesprang i riktig retning ved å foreslå «at selskapet skaper verdier for aksjonærene på en bærekraftig måte».

Styremedlemmer må ikke primært være bærekraftseksperter, men de må ha nok til å kunne stille de riktige og kritiske spørsmålene – og kvalitetssikre svarene. Det betyr at styremedlemmene må skifte perspektiv. Fra kun å ha aksjonærperspektiv over til et bredere interessentperspektiv; fra kortsiktig profitt til langsiktig verdiskaping; fra silotenkning til integrert tenkning.

For å få til dette må bærekraftskompetansen styrkes betydelig. Derfor er «Bærekraftsnettverket for styremedlemmer» etablert, av UN Global Compact Norge, Skift, DNV og Futureboards. DNV utsteder et sertifikat for fullført kompetanseløp.

Samtidig må investorene tørre å rekruttere fra andre miljøer og ut ifra flere kriterier. Og ja, vi trenger også yngre krefter inn i styrerommene. Ikke fordi de er yngre, men fordi de vil bringe inn nye tankesett, andre holdninger og mer oppdatert utdannelse.  

Vi trenger også yngre krefter inn i styrerommene

Som langsiktig investor er det Skagen Fondenes plikt å bruke sin stemme til å fremme bærekraftig verdiskaping. Skagen, som aktiv forvalter med få investeringer, kan gå i dybden på hvert enkelt selskaps forslag til generalforsamling.

Skagenfondene stemte imot 150 av selskapenes forslag i fjor, hvor de fleste var innen lederlønninger og likebehandling av aksjonærer, mens mer enn 20 prosent gjaldt manglende kvalitet på styremedlemmene på valg.

Også i enkeltsaker innen menneskerettigheter, håndtering av klima, manglende informasjon og politisk lobbyvirksomhet har Skagen brukt sin stemme.

Det handler om å ansvarliggjøre styremedlemmene om deres rolle og plikt i å skape bærekraftige virksomheter.

Fremoverlente aksjonærer forstår at en «vårrengjøring» i styrerommene vil skape større verdier – både på kort og lang sikt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.