Erik Shetelig, spesialist i allmennmedisin, allmennpraktiserende lege i Bærum i 38 år, universitetslektor ved Universitetet i Oslo

Sykemelding sender folk ut av jobb

Legenes «snillhet» med sykefravær bidrar til at folk faller ut av arbeidslivet unødig. Og LO og NHO stikker hodet i sanden.

Publisert: Oppdatert:

Legene har dårligere innsikt i hvordan den enkelte arbeidstager fungerer på jobb enn arbeidsgivere og ledere som ser den ansatte hver dag. La legene slippe ansvar for lange sykemeldinger.
Legene har dårligere innsikt i hvordan den enkelte arbeidstager fungerer på jobb enn arbeidsgivere og ledere som ser den ansatte hver dag. La legene slippe ansvar for lange sykemeldinger. (Foto: Istock/Getty Images)