Matsvinn er ikke symbolpolitikk. Det er et av FNs bærekraftsmål å halvere matsvinn innen 2030. Både i EU og i Norden er det inngått samarbeid for å redusere matsvinnet. Mat- og serveringsbransjen har etablert selskapet Matvett for å forebygge og redusere matsvinnet.