Hvordan ville livet mitt sett ut hvis Ressurssenter for Omsorgstjenester (RO) ikke hadde ringt meg i 1998? De spurte den gangen om jeg ville ha funksjonsassistanse. Siden da har jeg stått i arbeid i 20 år og er «still going strong».

Men det er ganske krevende å ha en muskelsykdom og være i arbeid. Jeg har hjelpemidler som stadig går i stykker og må fikses. Jeg mottar en del kommunale tjenester, inkludert Brukerstyrt Personlig Assistanse. Etter fylte 40 år har jeg også fått status som hjertepasient. I den sammenheng applauderer jeg regjeringens initiativ om en inkluderingsdugnad i offentlig og privat sektor.

Regjeringen lanserte inkluderingsdugnaden i Jeløy-plattformen, som et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb. Det gjenstår fortsatt mye hva gjelder informasjon rundt rettigheter og tilrettelegging for at alle som kan skal få muligheten til å arbeide.

Altfor mange mennesker står utenfor arbeidslivet i dag, og en stor gruppe av disse er funksjonshemmede. Kanskje flere av disse ville vært i arbeid om de også hadde fått en tilsvarende henvendelse fra RO, slik jeg fikk?

Jeg har alltid hatt høye ambisjoner. Men som mange andre unge funksjonshemmede, ble det lagt en demper på drømmene i møte med legene. Jeg husker fortsatt den trassige følelsen jeg fikk da jeg forsto at det ville bli vanskelig for meg å komme ut i arbeid. Å se venner og bekjente klyve seg gjennom dører med høye terskler, som stenger seg foran meg, er veldig frustrerende. Heldigvis har det å få funksjonsassistanse bidratt til å rive ned mange terskler som kunne forhindret meg i å få en jobb.

Les også: Hva vil USA? dn+

I 1996 fikk jeg begynne i programmet Telenor Open Mind. Her skulle jeg snart bli sett og hørt, og etter programmets slutt fikk jeg en lederjobb. Funksjonsassistanse har vært uvurderlig for at jeg skulle kunne ha en til tider krevende lederstilling. Ingen dager er like, og det er ikke alltid en åtte-til-fire hverdag. Jeg har mange møter i inn- og utland, og dette innebærer naturligvis mye reisevirksomhet. Da er det nødvendig å ha en assistent som har mulighet til å bli med rundt, jobbe fleksibelt, og som kjenner alle mine behov for at jeg skal kunne fungere i en hektisk jobbhverdag.

Når man har sittet i et åttetimers langt møte i Genève, og man er for sliten og trett til å kjempe mot urimeligheter, er det veldig greit å ha en assistent som tar opp kampen mot systemet når flyplasspersonalet insisterer på å behandle deg som «et stykke pakkegods, og setter deg på et lite venteavlukke, til du deretter blir avlevert på flysetet for videre frakt hjem til Norge». Det hører også til historien at min mangeårige assistent hisset seg sånn opp over et lite fleksibelt flyplass-system at hun ble truet med politiet. Da forstår man hvor viktig funksjonsassistanse er.

For meg har det alltid vært viktig at jeg i mitt arbeid har vært med på å åpne dører for dem som kommer etter meg inn i arbeidslivet. Dette har jeg fått muligheten til, ikke bare som direktør for Telenor Open Mind, men blant annet også gjennom mitt verv i Statens Råd for likestilling av funksjonshemmede.

Les også: Fantasiskaping dn+

Min erfaring er at risikoen ved å ansette noen fra «utenforskapet» er lav. Jeg kaller det en «vinn, vinn, vinn»-situasjon. «Utenforskapet» kommer i posisjon på arbeidsmarkedet gjennom opparbeidelse av arbeidslivskunnskap og reell arbeidserfaring. Bedriften får tilgang på kvalifiserte medarbeidere samtidig som mangfoldet økes, og samfunnet vinner på at de får verdiskaping fra aktive skattytere.

Mye har endret seg siden jeg var 25 år og sto på terskelen til mitt liv som yrkesaktiv. Vi har fått lovfestet rett på Brukerstyrt Personlig Assistanse, og Norge har forpliktet seg gjennom internasjonale konvensjoner til å følge FNs 17 bærekraftsmål. Vi har kommet langt i å oppfylle disse målene, men fortsatt er det en lang vei å gå før alle er i arbeid.

Du er aldri bedre enn på hjemmebane, og i Norge er vi fortsatt ikke flinke nok til å tilrettelegge for funksjonshindrede i arbeidslivet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Tålmodig arbeid gir resultater uansett om det er i aksjer, idrett eller vanlig jobb
Kulestøter Karl Jørgen Hoff har gjort kule i Funcom.
01:06
Publisert: