Driftsforstyrrelsene på jernbanenettet fortsetter, upåvirket av omfattende vedlikehold og oppgraderinger. Vi hører om jordingsfeil, signalfeil, avsporinger og annet, men hvilke grunnleggende årsaker ligger egentlig bak disse «forklaringene»?

Spesielt underlig virker det for utenforstående når feil rapporteres også på nylig oppgraderte anlegg. Er det utførelsen eller systemløsningen som svikter? Hvorfor får én enkelt, lokal feil så omfattende virkninger? Hvordan begrunnes manglende nødløsning for teknisk mulig trafikkavvikling ved langvarige forstyrrelser (Nordstrand, Bryn)?

Gitt de store samfunnsmessige konsekvensene av de stadige og delvis langvarige driftsforstyrrelsene må Bane Nor avkreves en detaljert redegjørelse for hendelsene i august-september. Redegjørelsen må offentliggjøres og omfatte Bane Nors vurdering av nødvendige tiltak.

Så får det vise seg om Bane Nor er teknisk på høyde med problemene, eller om det må kreves en offentlig granskning.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.