Nytt år, nye muligheter – og enda et semester med restriksjoner for landets studenter. Da Norge stengte ned i mars i fjor gjorde universiteter og høyskoler en imponerende jobb for å finne alternative løsninger.

Denne utviklingen ser nå ut til å ha stoppet opp. Det forundrer oss at koronapandemien tilsynelatende kommer som en overraskelse igjen.

Før jul opplevde studenter blant annet å få flyttet eksamen fra november til januar og beskjed om endring av eksamensform tre uker før eksamensdato.

Skillene mellom studiestedene er store.

For studentene betyr eksamen mer enn neste kvartalsrapport. Konsekvensene føles uendelig mye større når det kan få betydning for jobb- og karrieremuligheter i fremtiden Eksamen skal være en mulighet til å vise fremtidige arbeidsgivere at vi har opparbeidet kunnskap og forståelse i faget.

Live Olsen Hølmo
Live Olsen Hølmo

Skoleeksamen på nett var en kriseløsning. En undersøkelse gjort blant Econas studentmedlemmer viser at mange tviler på hvor godt dette forbereder dem på kravene som venter i arbeidslivet. Mange bachelorstudenter risikerer altså nå at halvparten av deres utdannelse skal dokumenteres gjennom det som ble innført som kriseløsninger. Det er ganske krise.

Vi har forståelse for at eksamensformen kan endres, men det må skje i begynnelsen av semesteret. Det begynner altså å haste om man ønsker å gjøre de nødvendige endringene for denne våren. Planlegging av eksamensgjennomføring må ha større forutsigbarhet med tanke på form og tidspunkt. Alternativer må være kjent i forkant, samt hvilke frister som gjelder for beslutning.

Det må også avklares hvilke muligheter studentene har for å gjennomføre eksamen på et senere tidspunkt. Det må sikres at studieprogresjon kan opprettholdes så langt det er mulig. Det er ikke helt usannsynlig at studiekvaliteten har fått lide under pandemien. Da er forutsigbarhet det minste man bør forvente.

Dersom netteksamener skal brukes videre, trenger vi eksamensformer som reduserer risikoen for fusk. Bruk av ulike datasett i kvantitative fag, krav til å vise utregning, håndskrevne besvarelser og uttrekk til muntlig høring kan være eksempler på tiltak.

Vi mener imidlertid det er på tide å vurdere prosessevaluering som alternativ til eksamen. Da har sensor bedre mulighet til å vurdere studentens forståelse av faget gjennom hele året, og man er mindre avhengig av den ene eksamenen. Løsningen er allerede testet ut på masternivå.

I høst adresserte statsråd for høyere utdannelse, Henrik Asheim, en del av de samme utfordringene og stilte en del krav til utdannelsesstedene. Det er en god start, men ikke nok. Vi i Econa Student etterlyser en tettere dialog mellom studiestedene for å finne gode løsninger i fellesskap og sørge for en rettferdig konkurranse mellom studentene.

Vi er inne i et tredje semester med mye restriksjoner og nå er det ikke lenger lov til å la seg overraske av pandemien. Vi forventer at kriseløsninger erstattes av gode løsninger og forutsigbarhet for studentene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.