Innlegg: Autoritært lederskap og mangelfullt demokrati på norske universiteter

Forslaget fra Oslomet-rektor Curt Rice om den kommende rektorprosessen representerer en udemokratisk, autoritær ledelsesfilosofi.

Det er alvorlig om ikke universitetsstyret skal kunne føre debatt om valgordningen av ny rektor i forkant av tilsetting av ny rektor i 2023, mener artikkelforfatteren.
Det er alvorlig om ikke universitetsstyret skal kunne føre debatt om valgordningen av ny rektor i forkant av tilsetting av ny rektor i 2023, mener artikkelforfatteren.Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Publisert 12. June 2021, kl. 13.03Oppdatert 13. June 2021, kl. 18.44