I DN 4. september lanserte Håkon Ugletveit Jahr «studenterjobs», en dansk ordning for å få unge inn i arbeidsmarkedet mens de fremdeles studerer. Det mener jeg er en god idé. I tillegg til at studentene får relevant erfaring kan det bidra til å styrke koblingen mellom akademia og arbeidsliv.

For å bygge en solid bro mellom arbeidslivet og utdannelsene gjenstår mye arbeid.

Sammen med en ekspertkomité har Nokut evaluert arbeidsrelevansen i elleve studieprogrammer som tradisjonelt har hatt en svak kobling til arbeidslivet. Selv om arbeidsrelevans ligger langt fremme i bevisstheten til utdannelsesinstitusjonene når de utarbeider studieprogrammer, kommer det i mindre grad til uttrykk i undervisningen.

Institusjonene har en vei å gå når det gjelder å integrere arbeidsrelevansen i studieprogrammene.

Kristin Vinje
Kristin Vinje

Det kan være flere grunner til at det er slik, men jeg tror en del av forklaringen ligger i at koblingen mellom arbeidslivet og det enkelte studieprogrammet er dårligere utviklet i Norge enn i flere andre europeiske land. Dette kom også frem i underviserundersøkelsen Nokut gjennomførte i 2017. Der svarte underviserne at de i liten grad samarbeider med aktører i arbeidslivet, og at det er et stort potensial for å involvere arbeidslivet i større grad.

I evalueringen vi gjennomførte ble det foreslått flere tiltak for å styrke arbeidsrelevansen i utdannelsene. Blant annet anbefales det at:

  • Studieprogrammene innfører undervisningsopplegg i samarbeid med aktører fra arbeidslivet, som er godt faglig integrert og har et tydelig læringsutbytte for studentene.
  • Kunnskapsdepartementet bør vurdere å innføre incentivordninger for bedrifter som inngår i nære undervisningssamarbeider med studieprogrammer.
  • Nokut bør vurdere om også utdannelser som først og fremst kvalifiserer til videre studier skal ha en strategi for arbeidslivsrelevans.

Det er ikke bare utdannelsesinstitusjonene og studentene som vil tjene på å styrke samarbeidet mellom akademia og arbeidslivet. Både næringslivet og offentlig sektor kan ha stor nytte av å ha tettere kontakt med utdannelsene, blant annet ved å bidra inn i undervisningen og ved å ha studenter i praksis. Det kan åpne dører for mer kunnskapsdeling, og det kan også gi et fortrinn når det kommer til å rekruttere nødvendig kompetanse.

Les også:

Det finnes mange eksempler på gode samarbeidsrelasjoner mellom våre akademiske institusjoner og arbeidslivet. Oppgaven fremover er å styrke disse og sørge for at flere studenter får oppleve god arbeidsrelevans mens de studerer, og at den har en tydelig tilknytning til studiene.

Jeg ser frem til den kommende stortingsmeldingen om temaet, og jeg håper at den danske ordningen med «studenterjobs» vurderes seriøst – i tillegg til alle andre gode innspill.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.