Regjeringen bevilger kun 3,2 millioner kroner til flere ikt-studieplasser i 2020. Dette bidrar til beskjedne 70 nye studieplasser. Samtidig skriker en samlet it-bransje etter mer kvalifisert arbeidskraft. Kompetansebehovsutvalget estimerer mangelen på ikt-arbeidskraft til hele 3550 personer. Regjeringen setter Norges digitale konkurransekraft i fare om den ikke satser mer på slik kompetanse.

DN omtalte nylig at nyutdannede fra ikt-studier mer enn andre nyutdannede blir stående uten jobb, til tross for at bransjen etterlyser arbeidskraft. Vi i bransjen undrer oss over dette. Men det rettferdiggjør ikke at regjeringen utsetter satsingen på flere studieplasser.

Det er likevel et paradoks at nyutdannede innenfor ikt går ledige samtidig som vi trenger mer arbeidskraft med slik kompetanse. To tiltak kan gjøre studentene bedre forberedt på arbeidslivet: Studieplaner med mer dynamisk innhold, i samarbeid med næringslivet, og mer praksis ute i næringslivet under studiene.

Gjennom praksisplasser kan studentene vise en potensiell arbeidsgiver hvem de er og hva de kan, noe som vil senke terskelen for å satse på dem. Nyutdannede er fantastisk flinke til å se en problemstilling fra nye sider, og de har en velutviklet evne til å lære og ta til seg ny kunnskap.

Næringsliv, studiestedene og studentene har alle et ansvar for å digitalisere Norge. Regjeringen må legge adskillige flere millioner på bordet til nye studieplasser.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.