Investeringer for enhver pris?

Våre samarbeidspartnere i Afrika ser behovet for investeringer som kan gi arbeidsplasser og vekst, men er også urolig for konsekvensene: Landområder som kvinner driver og lever av, men ofte ikke er formelle eiere av, blir ofte overdratt til næringsvirksomhet. Eventuell kompensasjon tilfaller gjerne menn, sier forfatterne. Her fra Mosambik. Foto: Waldo Swiegers/Bloomberg
Våre samarbeidspartnere i Afrika ser behovet for investeringer som kan gi arbeidsplasser og vekst, men er også urolig for konsekvensene: Landområder som kvinner driver og lever av, men ofte ikke er formelle eiere av, blir ofte overdratt til næringsvirksomhet. Eventuell kompensasjon tilfaller gjerne menn, sier forfatterne. Her fra Mosambik. Foto: Waldo Swiegers/Bloomberg
Publisert 30. October 2017, kl. 19.45Oppdatert 30. October 2017, kl. 19.46