Hvor mange ganger har ikke nye utviklingsministre tatt til orde for og fremmet forslag om en omorganisering av vår bistandsadministrasjon. Denne gangen har utviklingsminister Nikolai Astrup alliert seg med utenriksminister Søreide. Deres felles forslag synes å være en overføring av alt bistandsarbeid til Utenriksdepartementet og la Norad sitte igjen som et regnskapskontor med enkelte forvaltningsoppgaver. Vi vil påstå at tidligere forslag i denne retningen har skapt frustrasjon. De har alle vært mislykket!

Vi har i dag ikke noen dårlig bistandsadministrasjon med Norad som en viktig bestanddel.