Arne Holte og Ingeborg Svartsund Arntsen skriver et innlegg i DN 27. november om viktigheten av å satse på barns psykiske helse i utviklingssamarbeidet. Jeg kunne ikke vært mer enig. Dette er akkurat noe av bakgrunnen for at regjeringen lanserte strategien «Bedre helse, bedre liv. Innsats for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer i norsk utviklingspolitikk (2020-2024)» for et år siden. Vi har nettopp forlatt startgropen på dette feltet, og da er det en retning som gjelder – rett frem!

Ikke-smittsomme sykdommer er en fellesbetegnelse på sykdommer som hjerte- og karsykdommer, kreft, luftveissykdommer, diabetes og psykiske lidelser. Samlet står de for over 70 prosent av den totale helsebyrden i verden. Men har paradoksalt nok blitt notorisk underfinansiert.

Vi har satt av 1,2 milliarder kroner til bekjempelsen av ikke-smittsomme sykdommer frem til 2024. Jeg kan forsikre om at barn og unges psykiske helse er en klar prioritet for dette arbeidet. For jeg er helt enig. Vi trenger å investere i barns og unges fremtid. Da trenger vi også å investere i deres mentale helse.

I disse dager inngår vi en avtale med Verdens helseorganisasjon (WHO) om et «Flagship Initiative» for ikke-smittsomme sykdommer. Styrket innsats innen psykisk helse er en sentral del av avtalen, som konkretiseres i flere land – blant annet i Nepal. Vi støtter allerede slike tiltak der, gjennom organisasjoner som FORUT og HimalPartner. FORUT støtter bygging av landets første barne- og ungdomspsykiatriske klinikk ved Kanti Children’s Hospital. Norge bidrar med støtte til drift av klinikken.

Jeg besøkte sykehuset for et år siden, og snakket med Doktor Arun. Han var den eneste barnepsykiateren i Nepal den gang, i et land med 30 millioner innbyggere. FORUT fikk nettopp fem millioner kroner ekstra i støtte til covid-19-tiltak. Dette vil blant annet går til å opprette et eget gratisnummer for psykisk helsehjelp for barn, gjennom den psykiatriske klinikken på Kanti Children’s Hospital.

Skolegang er avgjørende for barn og unge som er berørt eller traumatisert av en krise. Skolen bidrar til mental støtte og en opplevelse av håp, normalitet, stabilitet og trygghet. Norge er en stor giver til det globale fondet Education Cannot Wait (ECW) som sikrer tilgang til skole for barn på flukt, og i land rammet av krise og konflikt.

ECW har hjulpet 3,5 millioner barn og unge med utdanningstiltak, og over hundre tusen barn har mottatt psykososial støtte og opplæring. Education Cannot Wait støttet prosjekter som har henvist nær 20.000 barn videre for beskyttelse og helsetilbud innen psykisk helse. I tillegg bevilges betydelige midler til psykisk helse i form av Norges humanitære støtte.

Viktige deler av den humanitære pandemiresponsen på 131,5 millioner kroner går også til psykisk helse, både gjennom den globale humanitære planen GHRP og rammeavtalen med Den internasjonale Røde Kors-komiteen. Vi styrker innsatsen knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne i Afrika sør for Sahara med 700 millioner kroner i perioden 2019–2022. Mange av prosjektene her omfatter nettopp psykisk helse. Dette gjelder blant annet prosjekter i regi av Humanity and Inclusion, Atlas-alliansen og deres partnere i Together for Inclusion, som har psykisk helse som et tverrgående tema.

Tidligere i år deltok jeg på lansering av spillet Hjelpehånda. Dette er et verktøy for å håndtere traumer og forebygge psykiske lidelser. Spillet lærer ungdom emosjonell mestring i krevende situasjoner, og hvordan de kan bearbeide negative tanker og følelser. Med vår støtte, er spillet oversatt til arabisk og brukes nå av ungdom i flyktningleirer, blant annet i Libanon.

Den norske strategien har vekket internasjonal oppmerksomhet, og Norge vant nylig en FN-pris for dette. Det er vi stolte av, men vi vet også at vi må levere konkrete resultater for å fortjene prisen. Og det jobber vi med hver eneste dag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.