Min jobb er å investere i næringsliv i fattige land for å skape arbeidsplasser og bekjempe fattigdom. Alle er i dag enige i at næringslivet har en avgjørende rolle i kampen mot fattigdom. Derfor ønsker vi mer investeringer og større engasjement fra norske bedrifter.

At næringslivet opptrer ansvarlig både som arbeidsgiver og som aktør i sine lokalsamfunn er selvsagte krav. Akseptable HMS-standarder på arbeidsplassene er grunnleggende. Null toleranse for korrupsjon og barnearbeid en selvfølge.