Elefanten i Oslopakke 3 er at bilister og skattebetalere skal betale 40–50 milliarder kroner i bompenger og skatter, mens et begrenset antall eiendomsselskap og rike enkeltpersoner tjener milliarder av kroner på å bygge næringsarealer og boliger rett ved oppgraderte innfartsårer og t-bane- og jernbanestasjoner.

Da jeg og mine hyttenaboer skulle legge inn strøm på hytta i Østfold, måtte vi betale et ikke ubetydelig anleggsbidrag til nettselskapet. Det er på høy tid at utbygger av boligfelt og næringsbygg begynner å betale anleggsbidrag til infrastruktur de får meget stor glede av, som monner.

Svært få av de store prosjektene i Oslopakke 3 har en beregnet samfunnsmessig nytteverdi som overstiger kostnadene. I tillegg bidrar lånefinansiering og innsamlingskostnader av bompenger til at regningene til den jevne innbygger nesten dobles. Bompengepartiets oppblomstring sist høst viser at vi nærmer oss nivåer som ikke er gjennomførbare.

Men det er noen som tjener uforholdsmessig mye på blant annet E18 og Fornebubanen, og det er de profesjonelle utbyggerne og deres medinvestorer. Når Ferd, ABBL og Reitan bruker 190–200 millioner på å kjøpe eiendom på Høvik, er det fordi det er en god mulighet til å tjene penger. Faktisk milliarder av kroner hvis E18 legges i tunnel fra Høvik til Strand.

Er det da rettferdig at alle kostnadene til denne tunnelen dekkes av sykepleieren som må kjøre fra Asker til jobb i Oslo, mens utbyggerne og milliardærene kan le hele veien til banken med milliarder i fortjeneste?

En alternativ finansieringsmodell av E18 og Fornebubanen er at utbyggerne betaler et betydelig større bidrag enn i dag. Med dagens kvadratmeterpriser i Oslo og østre Bærum er det rom for å betale opp mot 15.000-25.000 kroner per kvadratmeter bolig i «anleggsbidrag».

Med for eksempel 1500 til 2000 nye boliger på Høvik vil «anleggsbidraget» kunne utgjøre cirka tre-fire milliarder kroner. På Fornebu er utbyggernes «superprofitt» så stor at utbyggerne kan med de foreslåtte nye 842.600 kvadratmeter til bolig og cirka 300.000 kvadratmeter til næring, finansiere hele Fornebubanen alene.

Vår «tenkte» sykepleier fra Asker kan dessverre ikke flytte nærmere jobben om det bygges flere boliger i østre Bærum. Obos priser nå en toroms på 40 kvadratmeter p-rom til 5,13 millioner kroner på Fornebu (128.000 per kvadratmeter).

Tore Haga
Tore Haga

Så den indirekte subsidiering av utbyggerne som ligger i dagens finansieringsmodell, bidrar heller ikke til billige boliger – kun økt «regulerings»-profitt for utbyggerne og deres hovedeiere som stort sett allerede er milliardærer, ifølge skattelistene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.