Velferdstjenester er ikke egnet for marked

Anniken Hauglie fra NHO gjentar i et innlegg 6. juli sitt glade budskap om at kommersielle aktører i en velferdsmiks er en betingelse for et godt velferdstilbud. Det er det ikke. Forutsetningene for et effektivt marked er ikke til stede for velferdstjenester. Hauglie beskylder meg for ikke å ha skjønt at det er stat eller kommune som kjøper tjenesten, og ikke brukeren selv. Og siden stat og kommune må forutsettes å være oppegående kjøpere, så er alt i orden.

Til det er å si at Høyre har åpnet nettopp for brukervalg innen rus med fritt behandlingsvalg. Og NHO har vært forkjemper for både fritt brukervalg innen spesialisthelsetjenesten og de støttet Solberg-regjeringens forslag om fritt brukervalg i kommunale omsorgstjenester. I slike tilfeller er det brukeren – og ikke kommunen eller stat – som velger.

Videre er det selvsagt slik at det ikke bare er ved inngåelsen av kontrakten at det er markedssvikt fordi «kunden» ikke er fullt informert og kan ta rasjonelle valg. Markedssvikt som følge av svak konsumentsuverenitet er til stede gjennom hele tjenestens forløp. Og den kan like gjerne gi opphav til overforbruk som underforbruk av tjenesten. Overforbruk i form av overbehandling er noe brukeren selv ofte vil være såre fornøyd med, og nettopp derfor er «kundeundersøkelser»/brukerundersøkelser lite verdt for myndighetene som beslutningskriterium for hvordan tjenestene bør organiseres. Overforbruket rammer oss alle i form av høyere skatteseddel.

Monopol- og grunnrenteprofitt er visstnok greit, så lenge den er privat dnPlus

Nytt denne gangen er at NHO nærmest truer med at dersom det offentlige ikke vil betale for kommersielle leverandører, så vil folk gjøre det selv med egen lommebok. Sett fra skattebetalernes side er det faktisk et mindre problem. Og med privat betaling vil brukeren selv passe bedre på den kommersielle tilbyderen, slik at markedssvikten på akkurat dette området blir mindre.

Så er det selvsagt et problem at fullt private løsninger drenerer helsepersonell fra den offentlige tjenesten, og at det finnes en rekke andre markedskriterier som i liten grad oppfylles.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.