Tilbudet til barna er viktigst

Det viktigste for regjeringen er ikke hvem som drifter tilbudet i barnevernet, men at kvaliteten på tjenestene til barna er god, sier forfatteren. Foto: Ida von Hanno Bast
Det viktigste for regjeringen er ikke hvem som drifter tilbudet i barnevernet, men at kvaliteten på tjenestene til barna er god, sier forfatteren. Foto: Ida von Hanno Bast
Publisert 7. May 2017, kl. 18.50Oppdatert 7. May 2017, kl. 18.50