Stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth, skriver 6. januar i DN at Ap gjennom tiår har hatt en pragmatisk holdning til bruk av private leverandører i velferdssektoren. Hun kjenner seg ikke igjen når DN på lederplass mener at partiet har en ideologisk basert motstand mot private aktører.

DNs lederskribent er ikke alene om å ha dette inntrykket.

Det Ap-ledede byrådet i Oslo rekommunaliserer kommersielt drevne velferdsinstitusjoner, eller overlater driften til ideelle. Rammebetingelsene for å drive private barnehager gjøres unødvendig komplisert, og tilskuddene reduseres slik at flere barnehager går med underskudd. Spørsmålet om regjeringen bryter loven som sier at private barnehager økonomisk skal likestilles med kommunale, blir nå tatt inn for domstolene.

Den 12. august i fjor nedsatte regjeringen et utvalg som skal se på hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester. Vanligvis inneholder mandater til utvalg en problembeskrivelse. Det angis hva som ikke er bra nok, og utvalg blir normalt bedt om å komme med forslag til forbedringer. Avkommersialiseringsutvalget, som tidligere ble kalt «nullprofittutvalget», har ikke et slikt mandat. Det er bare bedt om å finne ut hvordan man kan få kommersielle ut av velferdstjenestene. Problemet er at de er kommersielle, ikke at de leverer dårlige og dyre tjenester.

Dette kan vanskelig kalles annet enn en ideologisk basert motstand mot private i velferdssektoren.

Jeg er enig med Myrseth i at Arbeiderpartiet lenge hadde en relativt pragmatisk holdning til bruk av private. Det har ikke vært tilfellet de siste årene. For brukerne av velferdstjenestene og for skattebetalerne er det positivt hvis Arbeiderpartiet nå er på vei tilbake til den pragmatiske holdningen.

For å vise dette i praksis, og ikke bare i ord, bør Myrseth be regjeringen om å legge ned avkommersialiseringsutvalget. For hvorfor bruke så mye tid og ressurser på å utrede noe som regjeringen likevel ikke vil gjennomføre?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.