Rasende angrep på Fagforbundet tyder på at høyresiden i Norge er hårsåre og lite innovative. Høyre og Aftenposten hevder at vi forsøpler debatten om privatisering, NHO påstår at vi fordummer den, mens Dagens Næringsliv hevder på lederplass 12. juni at vi «sprer verbal møkk».

Det er ordet bendelormøkonomi som får følelsene i sving på høyresiden. Begrepet benyttes i en rapport fra For velferdsstaten. Her går det frem at ordet «tapeworm» (bendelorm) er hentet fra en studie fra Public Service International. Begrepet brukes til å beskrive kommersialiseringen av velferden i land som har privatisert i langt større grad enn Norge.

Studien viser at private selskaper spiser av de offentlige pengene som skulle gå til velferd, slik at det ikke lenger er sikkert at økte overføringer vil gi bedre tjenester.

DN bør informere leserne om hvordan privatiseringen slår ut, både her i Norge og i land som høyresiden ønsker å kopiere. I lederen viser DN til at det statlige britiske helsevesenet (NHS) også er i krise. I rapporten kan de lese at forskning tyder på at privatiseringen har ført til flere dødsfall.

Vi er forundret over at det er bruken av ord, og ikke behandlingen av folk, som får følelsene i sving hos DN. Vi har sett flere rettssaker i Norge som har avdekket til dels lovløse tilstander, med utnyttelse av arbeidsfolk og grove brudd på arbeidsmiljøloven. Samtidig må Fagforbundet kjempe og streike for at våre medlemmer i private velferdsselskaper skal få like gode lønns- og pensjonsvilkår som offentlig ansatte. Bare det siste året har våre medlemmer i barnehagene til NHO og PBL streiket for bedre pensjonsordning.

Dette er noe DN burde være opprørt over, ikke bruken av begreper i privatiseringsdebatten.

Skattebetalerne, brukerne og de ansatte betaler privatiseringens pris. Derfor er vi forbløffet over at DN ikke er mer kritiske til kapitalister som har som forretningsmodell å tjene seg rike på drift av offentlige velferdstjenester.

Fagforbundet er sterke tilhengere av privat næringsliv. Vi trenger private bedrifter som driver innovasjon, utvikling og produksjon til samfunnets beste. Men vi trenger ikke et næringsliv som flytter verdier fra offentlig velferd til private kontoer i Sveits. Norge trenger et næringsliv som skaper verdier.

Det burde også DN mene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.