Begrepet bendelormsøkonomi er hentet fra en studie fra internasjonal fagbevegelse, hvor den er brukt for å beskrive situasjonen i land der andelen kommersielle aktører er blitt så store at de utarmer den offentlige velferden. Dette er situasjonen i flere europeiske land. Vi i Fagforbundet er glade for at privatiseringen ikke har gått like langt i Norge, men også her hjemme ser vi tegn til at den velferdskapitalen er på vei inn.

Mette Nord
Mette Nord (Foto: Klaudia Lech)

Men først – bare for å slå det fast: Fagforbundet er for et sterkt, privat næringsliv. Og vi er stolte av våre medlemmer i private velferdsvirksomheter. Sammen med dem kjemper vi en hard kamp for bedre lønns- og pensjonsvilkår. Det burde både vi og de ansatte få anerkjennelse for. Isteden velger Erna Solberg å avfeie utfordringene medlemmene våre står i hver dag.

Både Spekter-direktør Anne-Kari Bratten (i DN 19. juni) og høyreleder Erna Solberg (17. juni) er opptatt av at private historisk har spilt en viktig rolle i de norske velferdstjenestene. De legger ikke vekt på at dette i stor grad har vært ideelle virksomheter som startet før vi fikk velferdsstaten, og at det definitivt ikke har vært multinasjonale selskaper eid fra skatteparadiser.

Begge mener også at det offentlig oppnevnte Velferdstjenesteutvalget avviste at kommersielle i velferden har svekket lønn- og arbeidsvilkår, noe det er vanskelig å finne belegg for i utvalgets rapport.

Erna Solberg viser frekkhetens nådegave når hun forsøker å fremstille den norske velferdsmodellen som en offentlig betalt velferdstjeneste, «en miks av offentlige, private og ideelle aktører». Den norske modellen er tvert imot en velferdsstat med universelle ytelser, styring av penge- og finanspolitikk og et organisert arbeidsliv.

Storstilt privatisering og konkurranseutsetting er ikke en del av, men en trussel mot, den norske modellen. Det vet våre medlemmer i private barnehager når de må streike for bedre pensjon, mens eiere tjener seg styrtrike på offentlig støtte og flytter til Sveits. Det vet de ansatte ved private sykehjem når de går kraftig opp i lønn og pensjon, etter at kommunen har overtatt driften. Det vet omsorgsarbeiderne som blir brukt som selvstendig næringsdrivende, for at de ikke skal få overtidsbetaling, feriepenger og pensjon. Og det vet våre medlemmer i private velferdsselskaper som er blitt tvunget til å jobbe ulovlig lange dager. Dessuten vet de at dårlige lønns- og arbeidsvilkår også rammer pasienter og brukere.

Erna Solberg forsøker å tømme begrepet den norske modellen for innhold. Samtidig kommer hun bare med tomme ord når hun sier det må stilles tydelige krav om gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte ved anbudsutsettelse.

Ett av problemene Høyre ikke tar inn over seg er at dette blir regulert av tariffavtaler. Selv om en kan sikre lønns- og arbeidsvilkår ved virksomhetsoverdragelser, gjelder det bare frem til ny tariffavtale skal forhandles, eller bedriften kan rett og slett bytte til en annen tariffavtale. Forskjellen når det gjelder lønn og pensjon er betydelig i de forskjellige avtalene.

I Oslo har våre medlemmer gått opp flere titall tusen kroner i lønn når kommunen har overtatt private sykehjem, noen har gått opp over 100.000 kroner.

De private velferdsselskapene er innovatører, skriver Erna Solberg. Vi ser at flere av de kommersielle selskapene er kreative i svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkår. Samtidig driver de tjenester som er fullfinansiert av det offentlige, med null risiko for bedriften. Det gir store rom for internfakturering, refinansiering, restrukturering og videresalg av eiendommer og tjenester på en måte som gir mye profitt. Betalt av skattepengene våre.

Det mener vi er feil bruk av fellesskapets ressurser.

Det er en genial forretningsidé. Men hverken skattebetalerne, brukerne av tjenestene eller de ansatte er tjent med denne formen for innovasjon.

Pioner(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.