Teknisk analyse

Oslo Børs

Mest overkjøpt

i
Overkjøpt

Begrep som brukes når et instrument (for eksempel en aksje) har hatt et sterkt kjøpspress over en lengre periode og at kursen har steget fort, uten nødvendig korreksjoner underveis. Dette kan indikere at kursen har steget mer enn naturlig basert på historikk, og gjør instrumentet sårbart for korreksjoner ned i kommende tid.

Mest oversolgt

i
Oversolgt

Begrep som brukes når et instrument (for eksempel en aksje) har hatt et sterkt salgspress over en lengre periode og at kursen har falt fort, uten nødvendig korreksjoner underveis. Dette kan indikere at kursen har falt mer enn naturlig basert på historikk, og gjør instrumentet sårbart for korreksjoner opp i kommende tid.

Trend

i
ADX (Average Directional Index)

Måler styrken av en oppadgående eller fallende trend på en skala fra 0 til 100. En høy ADX-verdi indikerer en sterk trend, en lav verdi indikerer en svak trend. Ved hjelp av linjene DI+ og DI- kan man også ofte se retningen av trenden. DI+ over DI- indikerer en positiv trend, og omvendt.

Uvanlig høy omsetning

i
Volum

Angir hvor mange aksjer som er handlet i markedet i løpet av en gitt tidsperiode. Volum brukes i teknisk analyse til å se på styrken av en bevegelse i markedet. Høyere volum indikerer en økt interesse i aksjen og kan føre til en positiv eller negativ endring i kursen.

Mine signaler (0)

Ingen signaler tilgjengelig

Siste signaler (0)

Ingen signaler tilgjengelig