Den endelige rapporten konkluderer med at det totalt er registrert tre brudd, hvorav to blir beskrevet som alvorlige.

Det fremkommer at banken ikke hadde etablert elektronisk overvåkning av transaksjoner på rammelån, noe Finanstilsynet mener er et brudd på hvitvaskingslovens paragraf 38.

– Vi tar dette høyst alvorlig, og har satt i gang tiltak for å rette opp i det tilsynet mente ikke var i orden. Vi jobber til enhver tid med å være innenfor lovens rammer og forventer å ha alt i orden i løpet av kort tid, sier Øyvind Hurlen, administrerende banksjef i Bien Sparebank.

Paragrafen slår fast at banker og andre finansierings- og valutavirksomheter er pliktige til å ha «elektroniske overvåkningssystemer for å avdekke forhold som kan indikere hvitvasking og terrorfinansiering».

Dessuten mener tilsynet at Bien Sparebank har gjort seg skyldig i ytterlige to alvorlige brudd på hvitvaskingslovens paragraf 8 og 24. Grunnen skal være for å ikke ha dokumentert at det er blitt gjennomført løpende oppfølging av transaksjonene i rammelånsporteføljen før desember 2018.

«Jobber systematisk»

Finanstilsynet ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer, og viser til det som står i rapporten.

Banksjef Hurlen sier at banken har hatt et konstruktivt samarbeid med tilsynet, og at det allerede er iverksatt tiltak for å imøtekomme tilsynets merknader.

– Når det gjelder hvitvaskingsspørsmålet var det noe vi startet et arbeid med å skjerpe rutinene på i fjor høst. Men vi jobber systematisk med å få på plass alle våre kunders informasjon, sier han.

Når det gjelder merknaden som omhandler elektronisk transaksjonsovervåkning, opplyser Hurlen at dette allerede er i orden.

Ytterligere to banker

I tillegg til Bien Sparebank har tilsynet også sendt ut to andre rapporter om mulig mislighold, den ene sendt til Sparebanken Vest, og den andre sendt til Surnadal Sparebank. Førstnevnte har hovedkvarter i Bergen, mens Surnadal Sparebank holder til i Nordmøre, øst for Kristiansund.

I en epost skriver Janne Fossheim Lønne, kommunikasjonsdirektør i Sparebanken Vest, at banken er fornøyd med det stedlige tilsynet fra Finanstilsynet.

I Surnadal Sparebanks tilfelle hadde tilsynet flere merknader, blant annet til bankens praksis om utkontraktering av «en rekke forretningsmessige og administrative funksjoner».

Allan Troelsen, administrerende direktør i Surnadal Sparebank, skriver i en epost at de er tilfredse med rapporten, og at de ser positivt på gode innspill fra tilsynet.

– Det vil alltid være potensial for forbedring i en kompleks virksomhet, og vi i banken er opptatt av kontinuerlig utvikling og forbedring. Vi vil selvfølgelig følge opp innspillene fra tilsynet, sier han.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.