Gjennom store stillingsannonser rykket inn i Bergens Tidende og Aftenposten, averterer Larsen Oil & Gas etter jurister med regnskaps- eller revisjonskompetanse til selskapets egen «etterforsknings- og erstatningssaksavdeling». Hensikten er å underminere skattesakene mot Larsen og forberede erstatningskrav mot myndighetene.

– Vi har allerede flere personer engasjert i avdelingen, sier Berge Gerdt Larsen, og mener det er vel anvendte penger.

– Dem har vi allerede fått god økonomisk avkastning på.

Et utall saker

Olje- og riggründeren er innblandet i et utall skattesaker og søksmål fra og mot gamle forretningspartnere. Det dreier seg om alt fra formuesskatt tilbake til 1995, riggleie i 1996, kjøpet av oljeserviceselskapet Independent Oil Tools i 2000 til salget av DNO-aksjer rundt årtusenskiftet. Ifølge Larsen har skattemyndighetene drevet bokettersyn av 20–30 av hans selskaper 20 år tilbake i tid. Det skal dreie seg om 150.000–200.000 sider med dokumenter.

– Det er vanskelig for en vanlig dødelig å holde følge med alle rettsprosessene dine?

– Vi klarer det ikke selv heller, det er derfor vi må ha flere folk!

Mener seg forfulgt

Larsen Oil & Gas averterte etter jurister med regnskaps- eller revisjonskompetanse til selskapets egen «etterforsknings- og erstatningssaksavdeling».
Larsen Oil & Gas averterte etter jurister med regnskaps- eller revisjonskompetanse til selskapets egen «etterforsknings- og erstatningssaksavdeling».
I stillingsannonsen drar selskapet til med kraftige beskyldninger. «Gjennom en rekke rettsprosesser og egeninitiert etterforskning er det avdekket og påvist forsettlig taushetsbrudd for å skade skattyterne, grov uforstand i tjenesten, ulovlig overvåkning, falske politianmeldelser og en rekke andre forhold», heter det.

Til DN sier Larsen at han er blitt utsatt for en kampanje fra skattemyndighetene, og at tjenestemenn skal ha latt det gå prestisje i saken.

– Vi ønsker ikke å kommentere påstandene eller annonsen, skriver kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten Mariken Holter i en epost.

Larsen ønsker ikke å si hvor stor etterforsknings- og erstatningssaksavdelingsavdelingen er, da han ikke vil at skattemyndighetene skal få vite det.

Les hele avisen her.
 

 

Les også:  Ga opp kampen om oljeknøtt
 

 

Berge Gerdt Larsen får erstatning av Økokrim

 

- Inhabil rett   (2013) (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.