Etter å ha tapt det meste av sparepengene på et eiendomsprodukt hos Acta, saksøkte Therese Weire Jørgensen (26) finansselskapet for dårlig rådgivning. I en fersk dom fra Stavanger tingrett får Actas rådgivning overfor den tidligere psykologistudenten hard medfart. Tilsammen falt Jørgensens investering med over 80 prosent.

26-åringen fikk bare halv erstatning i Finansklagenemnda, men får i tingretten fullt medhold for sitt krav mot Acta på 160.840 kroner. Finansselskapet må også betale hennes sakskostnader på 181.400 kroner.

– Jeg er veldig glad. Det betyr jo at de oppsparte midlene mine fra før studietiden ikke går tapt, sier Jørgensen, som i dag jobber som psykolog.

– Hva skal du bruke pengene til?

– De går nok til å betale huslån og praktiske ting som det var tiltenkt i utgangspunktet. Men jeg skal nok finne en måte å feire det hele på, sier hun.

– Vi har fått dommen og skal lese den grundig før vi tar stilling til en eventuell anke, sier Robert Bergerud, daglig leder i Acta Kapitalforvaltning.

– Hvordan ser du på kritikken av Actas rådgivning?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Bergerud.

DN har skrevet om en rekke misfornøyde Acta-kunder som har valgt å ta avslag fra Finansklagenemnda til retten. 25 saker mot Acta venter nå på behandling i domstolene.

– De vil selvfølgelig kunne bruke det som er uttalt prinsipielt i denne dommen. Men hvert tilfelle vil vurderes konkret, sier advokat Oddleif Olsen, som representerer Jørgensen.

Krympet kraftig

Det var i februar 2007 Jørgensen fra Songdalen i Vest-Agder satset 200.000 kroner av sine sparepenger i Acta-produktet Global Eiendom Utbetaling. På avtaletidspunktet var hun 19 år gammel og hadde søkt om studieplass i psykologi ved Universitetet i København. Hensikten med investeringen var å oppnå lavere ligningsformue slik at hun kunne få fullt stipend og lån fra Statens lånekasse for utdannelse.

Men istedenfor å vokse, krympet Jørgensens sparepenger med nesten 161.000 kroner. Da investeringen ble solgt i markedet for to måneder siden måtte Jørgensen ta et tap på 86,5 prosent. Aksjene ble lagt inn for salg og solgt for 27.160 kroner 31. juli 2014.

Stavanger tingrett skriver i dommen at informasjonen som ble gitt i møte mellom Acta og Jørgensen både var «tendensiøs» og ga et «lite dekkende bilde for produktet».

«Kunderådgiver tegnet i møte piler på flippover som alle pekte oppover samtidig som det ble sagt at investeringen var … som å ha penger i banken bare at her vokste det. Det ble ikke forklart hvilken risiko som lå i produktet», skriver tingrettsdommer Bjørn Enoksen Ristesund.

Jørgensen ble heller ikke gjort oppmerksom på bruken av såkalt gearing (belåning, red.anm.).

«Gearingproduktet gir en sjanse til høyere avkastning, men innebærer også en høyere risiko som burde vært tydelig formidlet fra kunderådgiver til saksøker», heter det i dommen.

Det ble heller ikke orientert om hvilke honorar kunden skulle betale for produktet, fremgår det av dommen.

Retten påpeker videre at Jørgensen var 19 år og ikke hadde vært borti annen pengeplassering enn penger på bankkonto.

«Hun var ute etter et produkt som hadde liten risiko og ente opp med noe helt annet. Etter rettens vurdering fremstår rådgivningen som kvalifisert mangelfull i forhold til saksøkers kompetanse», heter det i dommen.

Ikke profesjonell

At saksøkers far, Terje Jørgensen, var med kan ikke forsvare at risikoen ikke ble klarere formidlet, fastslår tingrettsdommen.

«Under enhver omstendighet bemerkes at Terje Jørgensen på ingen måte var en profesjonell aktør han heller», heter det i dommen.

Det vises til at han kun hadde en aksjeklubb og erfaring som snekker, rørlegger og politi.

Therese Weire Jørgensen ba i retten om fradrag for stipend til statens lånekasse fordi hun ikke ville fått dette dersom hun ikke hadde investert. Dette er ikke retten enig i.

«Dersom man hadde lagt til grunn en slik fradragsordning som Acta har anført ville det i realiteten betydd at det var skattebetaleren som skulle betale for deler av Actas feil, noe som klart fremstår urimelig», skriver dommeren.

Andre populære saker på DN.no:

Tesla kan få førsterett når kulda setter inn

- Verdensøkonomien balanserer i dag på en nokså skarp knivsegg  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.