Nye tall for utviklingen i industrien får analysesjef Thomas Harr i Danske Bank til å konkludere med at perioden med oppbremsing i Kina er over for denne gang.

- De styrker oss i troen på at konjunkturutviklingen i Kina nå snur, skriver Harr i en oppdatering fra meglerhuset fredag.

Han mener innkjøpssjefindeksene for kinesisk industri, som ble publisert i forrige uke, bekrefter at aktivitetsnedgangen i industrien har nådd bunnen.

Den offiselle indeksen var riktignok uendret fra måneden før, men den private Caixin-indeksen hadde den største månedlige oppgangen på 15 måneder. Indeksen brøt dermed den fallende trenden og kom inn langt høyere enn ventet.

- Vi venter at aktiviteten i kinesisk industri fortsetter oppover i de neste kvartalene, skriver Harr.

Skaper optimisme

Innkjøpssjefindeksene blir fulgt svært nøye i finansmarkedene. De har vist seg å gi presis og pålitelig informasjon om utviklingen lenge før andre statistikker fanger opp endringer. Og de er helt likt bygget opp over hele verden, slik at det er enkelt å sammenligne utviklingen i ulike land.

- Vendingen i innkjøpssjefindeksen vil lette frykten for en hard landing og støtte aksjer, kredittobligasjoner og andre risikable finansaktiva, skriver Harr.

Samtidig peker han på at en bedring i kinesisk industri vil smitte over på utviklingen også i USA og Europa:

  • Den mest fulgte innkjøpssjefindeksen for industrien i USA tyder ifølge Harr på at industrien også her har passert bunnen
  • Europa generelt, og Tyskland spesielt, henger fremdeles litt etter, fordi industrien her rammes med en viss forsinkelse

- Vi regner likevel med at en vending i amerikansk og kinesisk industriproduksjon også vil slå igjennom i euroområdet, skriver Harr.

Et lite skår i gleden

Dette oppsvinget i industriaktiviteten verden over får Harr til å tro at vi nå går lysere økonomiske tider i møte i verdensøkonomien.

Han minner likevel om det som kan bli et lite skår i gleden:

- Utsikten til en snarlig renteøkning i USA vil muligens ta bort litt av gleden ved utviklingen i Kina, skriver Harr.

- Amerikanske renteøkninger vil legge en demper på utviklingen i globale aksjemarkeder, men vi har fortsatt et positivt syn på aksjer gitt stabiliseringen i den globale industriproduksjonen og utsikten til flere lettelser fra Den europeiske sentralbanken ECB, skriver Harr.

I begynnelsen av desember holder ECB årets siste rentemøte. Sentralbanksjef Mario Draghi har allerede signalisert at han på møtet vil komme tilbake til hvilke lettelser sentralbanken nå ser for seg å gjennomføre. Han har sagt at både en utvidelse av pengetrykkingen og lavere renter kan være aktuelle steg.

Sterkere krone på litt lengre sikt

I oppdateringen fra Danske Bank skriver Harr at han er «forsiktig positiv» til aksjer i de kommende tre måneder og «positiv» på tolv måneders sikt.

- Bedring i kinesisk økonomi løfter markedene. Aksjer støttes samtidig av vekstutviklingen i euroområdet og USA, samt de pengepolitiske lettelsene i euroområdet, Japan og Kina. En snarlig renteøkning i USA vil ha en negativ effekt på markedene, skriver Harr.

Han ser for seg at statsobligasjonsrentene i de største økonomiene skal ned på kort sikt, men opp på mellomlang sikt.

Harr tror valutakrysset eurodollar skal enda litt lavere enn dagens 1,07 på kort sikt, noe som betyr at dollaren vil styrkes ytterligere. Deretter skal krysset opp igjen fordi effektene av pengepolitikken både i USA og i eurosonen dempes. Etter hvert vil grunnleggende sterkere utvikling i økonomien i Europa gi eurostyrkelse.

Den norske kronen vil få en lignende utvikling, spår Harr. Kronen vil svekkes på kort sikt på grunn av lav likviditet og tradisjonell sesongmessig svak utvikling mot slutten av året. Senere vil posisjonering og grunnleggende bedre utvikling i norsk økonomi føre til at kronen styrkes.

I Danske Banks siste valutaprognoser fra torsdag forrige uke ser banken for seg følgende utvikling i kronen mot et utvalg sentrale valutaer:

Kilde: Danske Bank

Les også:

Gründer: Glad for oljesmellen

Klokkemerket Daniel Wellington ble milliardbedrift på rekordtid

Vimpelcom-saken:  Lunder fikk advarsel fra ansatt om mulig korrupsjon

Se DNtv: De fem beste kjøpene blant nyhetene på Vinmonopolet

De fem beste kjøpene blant Polets nyheter
DNs vinanmelder Merete Bø viser frem de fem beste vinkjøpene i Polets novemberslipp.
02:40
Publisert:

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.