Hun avviser krav om å kutte i subsidiene til norsk oljeindustri.

– Oljeindustrien i Norge har ingen subsidier, fastslår Solberg overfor NTB.

Hun avviser at gunstige avskrivingsregler og refusjonsordninger for leiekostnader på norsk sokkel kan betraktes som subsidier av fossil energi.

– Vi har subsidier i letefasen hvis ikke du finner olje. Det er ikke subsidiering av oljeproduksjon, men tomme hull under havbunnen. Det som produseres, er høyt skattet i Norge, sier hun.

Stoltenberg-støtte

En ny rapport fra en internasjonal klimakommisjon hvor påtroppende NATO-sjef Jens Stoltenberg er medlem, slår fast at subsidiene av fossil energi må bort av hensyn til miljøet.

På verdensbasis brukes nesten seks ganger så mye på slike subsidier, som på støtte til fornybar energi.

– Det enkelttiltaket kommisjonen peker på, er å gjøre det dyrere å forurense. Både ved at man setter en pris på utslipp ved klimakvoter og CO2-avgift, men også ved å fjerne subsidiene, sier Stoltenberg til NTB.

Den tidligere statsministeren avviser i likhet med sin etterfølger at norsk oljeindustri nyter godt av slike subsidier.

– Det er en helt meningsløs sammenligning. Ikke noe annet land i verden har høyere skatt på olje og gass enn Norge. Dette handler om utgifter på statsbudsjettet i enkelte land som bevilger penger for å holde bensinprisen nede, sier han.

Kritikk

Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne mener oljeindustrien helt opplagt får subsidier fra staten og mener disse bør fjernes allerede i høstens statsbudsjett.

– Rapporten konkluderer med at subsidier til utvinning av kull og olje bør avskaffes. Nå må regjeringen følge opp, sier han.

– Det er relevant å se på disse ordningene, mener daglig leder Marius Holm i Zero.

– De fører definitivt til oljeinvesteringer som ellers ikke ville ha blitt gjort. Det er ingen tvil om at man borer mange brønner som oljeindustrien hadde latt være å bore dersom den hadde måttet ta risikoen selv. Når regningen kan sendes videre til staten, blir terskelen lav, sier Holm til NTB.

Klimarapporten som ble presentert av Jens Stoltenberg i Oslo tirsdag konkluderer med at grønn økonomisk vekst er mulig.

– Jeg blir omstillingsoptimist av å lese denne rapporten. Klimaspørsmålet må ikke sees som en byrde som begrenser mulighetene for verdiskapning, men snarere som en mulighet for utvikling og vekst, sier Solberg.

Klimamål

Samme dag la NHO fram en rapport som slår fast at Norge ikke klarer å nå målet om utslippsreduksjoner på 30 prosent innen 2020. Solberg medgir at jobben er krevende.

– Det blir vanskelig å nå målene innen 2020. Det har jeg sagt før også. Årsaken er først og fremst at den forrige regjeringen skrinla et stort og viktig tiltak, nemlig Mongstad, sier hun.

Statsministeren viser til at effekten av regjeringens største klimatiltak, som for eksempel kollektivsatsing i storbyene, ligger flere år fram i tid.

Fra støttepartiet Venstre kommer det nå en klar marsjordre: Det er uaktuelt å droppe klimamålene, og subsidiene må bort.

– Nå må vi fase ut subsidier til fossilt brennstoff og lage høyere og langsiktige priser på CO2-utslipp. Det er helt i tråd med Venstres politikk, og en del av det grønne skatteskiftet, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen.

Les også:
- Flybransjen er crazy
- Verdensøkonomien balanserer i dag på en nokså skarp knivsegg
Her vokser boligprisene raskest (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.