Rapporten som Nationen siterer, slår fast at det er sannsynlig at den totale produksjonen av matvarer i verden vil reduseres som følge av økt temperatur.

Det slås også fast at det er sannsynlig at prisene på verdensmarkedet øker, og at det da blir dyrere å importere mat til Norge.

I tillegg til prisøkning på for eksempel kjøtt vil også dyrefôr øke i pris. Konklusjonen er at Norge, til tross for en godt utbygd infrastruktur og store ressurser til omstilling og tilpasning, er sårbar for klimaendringer.

Mer og kraftigere nedbør

Rapporten opererer med et scenario der temperaturen øker mellom 1,7 til 6,4 grader i gjennomsnitt. Til sammenligning er Paris-avtalens mål at temperaturen ikke øker med mer enn 2 grader.

Økte temperaturer kan imidlertid gi enkelte isolerte, gunstige konsekvenser for matproduksjonen i Norge. For eksempel kan varmere vintre føre til færre frostskader, lengre beitesesong og økt tall på slåtter. I tillegg kan landbruksarealene øke.

En temperaturøkning vil også føre til at antallet dager med kraftig nedbør kan øke mellom 49 og 89 prosent, og mengden nedbør øke mellom 12 og 19 prosent, ifølge rapporten.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Forskere har dokumentert uventet effekt: Slik gikk det da Aibel gikk fra kontorer til åpne landskap
02:50
Publisert: