Fredag ble det klart at lagmannsretten har frikjent Gaute Drevdal for fengselsstraff i åtte av ni voldtektstiltaler. Han ble også frikjent for seksuell omgang med person under 16 år. I fem av voldtektssakene må han betale oppreisning til de fornærmede. Det er fordi lagmannsretten likevel mener det er sannsynlighetsovervekt for at han tok seg til rette mens offeret var ute av stand til å motsette seg det.