Solveig Osborg Ose

Solveig Osborg Ose, dr.polit. i samfunnsøkonomi, seniorforsker ved Sintef

De mange «litt psyke»

Lettere psykiske problemer koster samfunnet mye, men helsevesenet bør likevel ikke løse problemet. Økonomi trumfer ikke helseprioriteringer.

Publisert: Oppdatert:

Et lavterskeltilbud bør etableres for å komme tidlig inn med hjelp til innbyggere i ulike livssituasjoner som har behov for hjelp. Tjenesten må ta imot innbyggere med ulike sosiale og personlige problemer, og tilbudet må være ikke-medisinsk.
Et lavterskeltilbud bør etableres for å komme tidlig inn med hjelp til innbyggere i ulike livssituasjoner som har behov for hjelp. Tjenesten må ta imot innbyggere med ulike sosiale og personlige problemer, og tilbudet må være ikke-medisinsk. (Foto: Istock/Getty Images)