Anine Kierulf

Anine Kierulf, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo og spesialrådgiver, Norges institusjon for menneskerettigheter

Finnes det noen som er uskyldige nok for folkedomstolen?

Anonymiseringen av «psykiateren» er en vits. Derfor bør man være ekstra varsom med hvordan han fremstilles.

Publisert: Oppdatert:

Mediestormen har vært voldsom . Hvem passer på rettssikkerheten til den ikke-navngitte, men ellers u-anonymiserte psykiateren, som skal ha misbrukt sin legerolle for å få sex med en ikke-pasient?
Mediestormen har vært voldsom . Hvem passer på rettssikkerheten til den ikke-navngitte, men ellers u-anonymiserte psykiateren, som skal ha misbrukt sin legerolle for å få sex med en ikke-pasient?