Når det normale blir sykt

Når stadig mer kalles sykdom, blir stadig mindre normalt. Behandling vil ofte virke dårlig, og samfunnets kostnader blir enorme.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at i 2014 hentet 7 prosent av alle 17 år gamle jenter ut en resept på et legemiddel mot psykiske lidelser. I 2004 var andelen 4-5 prosent, skriver artikkelforfatteren. Foto: Eivind Senneset
Tall fra Folkehelseinstituttet viser at i 2014 hentet 7 prosent av alle 17 år gamle jenter ut en resept på et legemiddel mot psykiske lidelser. I 2004 var andelen 4-5 prosent, skriver artikkelforfatteren. Foto: Eivind Senneset
Publisert 18. August 2017, kl. 18.47Oppdatert 18. August 2017, kl. 18.47