Det skjer jevnlig store skandaler i næringslivet, med toppledere som har opptrådt uakseptabelt. Utbredelsen av sosiale medier gjør at også mindre skandaler kommer frem i lyset. Topplederen i Amazon, Jeff Bezos, har for eksempel fått mye kritikk for måten han utnyttet selskapets medarbeidere på.