Skapt for relasjoner

Mennesket er et relasjonelt vesen. Det må vi ta hensyn til når vi utvikler organisasjoner og byer.

Byrom og bygninger som legger opp til sosial kontakt, kan bidra til at de ypperste trekkene ved å være menneske kan feste seg og bli en naturlig del av hverdagen til folk som ferdes der.
Byrom og bygninger som legger opp til sosial kontakt, kan bidra til at de ypperste trekkene ved å være menneske kan feste seg og bli en naturlig del av hverdagen til folk som ferdes der.Foto: Per Ståle Bugjerde
Publisert 20. January 2019, kl. 18.47Oppdatert 20. January 2019, kl. 18.47