Øyvind Kvalnes

Professor i organisasjonsatferd, Handelshøyskolen BI