De siste tolv årene har jeg hatt ansvaret for et kurs i etikk som er obligatorisk for alle studenter som tar mastergrad på BI. I løpet av disse årene har til sammen rundt syv tusen studenter tatt kurset. De er blitt kjent med Navigasjonshjulet og beslektede begreper. Dette er gjerne folk som har ambisjoner om å komme inn i lederstillinger i næringslivet.

Jeg har tenkt at det er viktig å gi dem en etisk ballast som kan være med på å forme lederskapet deres.