Tom Karp

Tom Karp, professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania og professor 2 ved Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Sørøst-Norge

Spaltist: På vei mot et mer autonomt arbeidsliv

Essensen er mer ansvar og selvstyre, men fordrer at makt og myndighet reelt delegeres.

Publisert: Oppdatert:

Den norske arbeidslivsmodellen med demokrati på arbeidsplassen har vist seg effektiv og konkurransedyktig, blant annet fordi den gir derfor mye rom for autonome løsninger.
Den norske arbeidslivsmodellen med demokrati på arbeidsplassen har vist seg effektiv og konkurransedyktig, blant annet fordi den gir derfor mye rom for autonome løsninger. (Foto: Tommy Ellingsen)